Presentación

A cultura, unha boa maridaxe para o Cocido de Lalín
Dende os seus comezos, en 1969, a Feira do Cocido pouco a pouco pasa de ser unha simple festa gatronómica a unha exaltación SOCIO – CULTURAL a carón do seu elemento principal: O PORCO

Cartel do Cocido
Os primeiros carteis do cocido son asinados por imprentas. Non é ata 1975 cando se empezan a facer os carteis asinados por artistas, e a Feira do Cocido ten a honra de que fose Laxeiro o que aceptase abrir as portas a esa iniciativa, facendo da arte unha boa maridaxe para o cocido. O artista promociona a Feira do Cocido e a Feira do Cocido promociona ao artista.

Seguiron a Laxeiro: Sucasas, Virxilio, Paío, Fortes, Alicia Alonso, Santiago Valdés, Aymerich, Moldes, Paco Lareo, Lamazares, Gloria Alonso, Armindo Salgueiro, Xabier Arias, Nicolás, Álvaro Negro, Nicolás, Álvaro Negro, Moncho Borrajo, Fondevila, Macías, Quintana Martelo, Antón García Patiño, Jorge Castillo, Barreiro, Antón Pulido, Chelín, Vidal Souto, Pilar Taboada, Alexandro e Francisco López “Pichi”, Misha Bies Golas, Miguel Peralta, Francisco Leiro, Paco Pestana, Manolo Paz, Diego de Giráldez, Fernando Pereira…

Desfile do Cocido
Distintas parroquias e asociacións gandeiras toman o divertimento do desfile como escusa para amosar aspectos antropolóxicos, etnográficos, de crítica social…etc. de Lalín e do mundo.

Puidemos ver, nestes anos, a matanza do porco, a granxa, as festas populares, a canteiría, os leñadores, o aserradeiro, o liño, o trigo, a viña e o viño, o Papa, a boda, reinvindicación leiteira, Loriga, Ramón Aller, o Oeste… En definitiva unha clase didáctica polas rúas de Lalín.

EmporcARTE
Comeza en 2011 como un traballo presencial do colectivo Parede en Branco, fundado na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O proxecto levou a cabo no Museo Ramón Mª Aller de Lalín, e foi creado e elaborado por Bibiana Piñeiro, Adriana Pérez e María Gómez. A obra de arte ten as súas raíces en experiencias e reflexións sobre cousas vividas e compartidas dentro da cultura porcina, que é unha parte importante da nosa idiosincrasia. A cultura porcina en Galicia forma parte da rutina diaria do noso pobo, un compoñente básico da vida cotiá aquí. O Museo Municipal "Ramón Mª Aller" tomou a substitución de Parede en Branco e fixo un evento anual a partir desta iniciativa enmarcada dentro da Feira de Cocido. Un encontro que perdura no tempo, demostrando o interese do Concello de Lalín por promocionar a arte xunto á Feira do Cocido, ademais de incentivar e apoiar aos creadores locais. A mostra EmporcARTE pretende ser un encontro de varios artistas de diferentes disciplinas. Xira ao redor dunha temática común, centrándose na cultura popular galega, o Cocido de Lalín e a figura do porco como semente para crear todas as pezas. Convídase a artistas de Galicia e do estranxeiro, e ano tras ano acoden ao Cocido das Artes.

Cocido das Artes
Xuntanza de artistas plásticos, literatos, músicos, amantes das artes e da cultura de toda Galicia para renderlle homenaxe ao Cocido. Nace en 1999 como un encontro anual, para tratar os temas que lles atinxen na actualidade.

En Lalín o Cocido sérvese con Cultura
Unha amalgama de actividades envolven e dan vida á Feira do Cocido, así como o porco lle deu moita vida a Galicia e lla segue a dar. Os veciños e visitantes poden gozar da música, danza contemporánea, ballet, teatro, exposicións, cine, presentacións de libros, conferencias…etc.

Imagen Presentación